<< >>

Komunikat Rady Nadzorczej z dnia 21.07.2014

odwołanie zarządu smlw kozanów iv wrocław

Stowarzyszenie Członków Spółdzielni Kozanów Poniżej prezentujemy Państwu Komunikat Rady Nadzorczej z dnia 21.07.2014, który informuje o aktualnej sytuacji w SMLW Kozanów IV. Prosimy o zapoznanie

Podziel się: These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Google Bookmarks
 • Twitter
 • Wykop
 • Facebook
 • Ask
 • email
 • MySpace

Informacja dla mieszkańców

Grzegorz Antoni Mikołajczyk Były prezes Kucharski w czwartek zamknął biura, traktując Spółdzielnię, jak swoją prywatną własność. Wydał pracownikom biurowym i konserwatorom kategoryczny zakaz przychodzenia do

Podziel się: These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Google Bookmarks
 • Twitter
 • Wykop
 • Facebook
 • Ask
 • email
 • MySpace

Do pracowników Spółdzielni Kozanów IV

PREZES ZARZĄDU Wrocław 2014-07-24 Grzegorz Antoni Mikołajczyk Korzystając z uprzejmości Stowarzyszenia (bo tylko za pośrednictwem tej strony mogę wysłać komunikat) pragnę w imieniu nowo powołanego

Podziel się: These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Google Bookmarks
 • Twitter
 • Wykop
 • Facebook
 • Ask
 • email
 • MySpace

Niemożliwe, stało się MOŻLIWE !!!

3

Roman Głuszak 2014.07.19 Niemożliwe, stało się możliwe – tak w skrócie można spuentować to, czego dokonali członkowie Spółdzielni Kozanów IV na ostatnim walnym zgromadzeniu ,

Podziel się: These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Google Bookmarks
 • Twitter
 • Wykop
 • Facebook
 • Ask
 • email
 • MySpace

Kolista – przykładem Spółdzielcy !

Roman Głuszak 2014.07.09. Wszystkim członkom Spółdzielni z ul. Kolista 2 – 4, 6 – 8, 9 – 11 i 22 – 24 obecnym na VIII

Podziel się: These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Google Bookmarks
 • Twitter
 • Wykop
 • Facebook
 • Ask
 • email
 • MySpace

Komunikat Rady Nadzorczej z dnia 21.07.2014

odwołanie zarządu smlw kozanów iv wrocław
Stowarzyszenie Członków
Spółdzielni Kozanów

Poniżej prezentujemy Państwu Komunikat Rady Nadzorczej z dnia 21.07.2014, który informuje o aktualnej sytuacji w SMLW Kozanów IV. Prosimy o zapoznanie się z treścią komunikatu.

Aby obejrzeć komunikat w pełnym rozmiarze, należy kliknąć w poniższy obrazek
odwołanie zarządu smlw kozanów iv wrocław

Podziel się: These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Google Bookmarks
 • Twitter
 • Wykop
 • Facebook
 • Ask
 • email
 • MySpace

Informacja dla mieszkańców

Grzegorz Antoni Mikołajczyk

Były prezes Kucharski w czwartek zamknął biura, traktując Spółdzielnię, jak swoją prywatną własność.

Wydał pracownikom biurowym i konserwatorom kategoryczny zakaz przychodzenia do pracy. Pracowali tylko gospodarze domów. A niektórzy pracownicy rozgłaszają, że to stowarzyszenie zablokowało im wejście do biura, co jest oczywistym oszczerstwem i kłamstwem.

W piątek ochrona Kucharskiego nie wpuściła do biura przy ul. Pałuckiej 71 pracowników, do których nie dotarł zakaz przychodzenia do pracy również w piątek. Potwierdzają to świadkowie.

R.Kucharski, tak jak to już robił w Energetyku, okupuje biura. Zastrasza pracowników i zakazuje im pracy. Za nasze czynsze chowa się za plecami ochrony . A to wszystko pod sloganem dobra pracowników i dla ich ochrony przed nami – mieszkańcami.

Po odwołaniu Zarządu przez Walne Zgromadzenie, w obecności mieszkańców i członka RN, zabezpieczyłem w kopercie pieczątki imienne Zarządu. Zapieczętowaną kopertę zostawiłem w zamkniętym biurku na Pałuckiej 71, bym nie został oskarżony o ich kradzież. Koperta została jednak skradziona przez były zarząd, otwarta, a pieczątki są nadal używane. Po stwierdzeniu kradzieży pieczątek – zgłosiłem sprawę na policję, która prowadzi postępowanie w sprawie.

Informuję, że dokumenty są nadal podbijane – fałszowane tymi pieczątkami.

W dniu 17.07.2014 r. odwołany wolą członków Zarząd, posługując się skradzionymi pieczątkami złożył w Krajowym Rejestrze Sądowym pismo nr 19521/14/207. Jest to ostrzeżenie rejestrowe, które ma uniemożliwić wpis nowego Zarządu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Podziel się: These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Google Bookmarks
 • Twitter
 • Wykop
 • Facebook
 • Ask
 • email
 • MySpace

Do pracowników Spółdzielni Kozanów IV

PREZES ZARZĄDU
Wrocław 2014-07-24
Grzegorz Antoni Mikołajczyk

Korzystając z uprzejmości Stowarzyszenia (bo tylko za pośrednictwem tej strony mogę wysłać komunikat) pragnę w imieniu nowo powołanego Zarządu zachęcić wszystkich pracowników Spółdzielni do podjęcia pracy, pomimo zakazu byłych członków Zarządu w osobach: Ryszarda Kucharskiego, Joanny Leońskiej oraz Romualda Steca, którzy od 13 dni nie są już zarządem, ponieważ zostali skutecznie odwołani przez Walne Zgromadzenie w dniu 10 lipca. Osoby te, w imię partykularnych interesów, chcąc pomimo woli członków Spółdzielni, nadal nią zarządzać, szerzą wśród Was psychozę grozy, strachu i rozgłaszają przy tym wiele kłamstw i oszczerstw pod moim adresem. Z dniem 11 lipca br. zakończył się trwający w Spółdzielni ponad 13 lat okres paternalizmu. Przed nami weekend – to dobry czas na przemyślenia i refleksje. Skorzystajcie z tej wielkiej szansy, którą stworzyło przed Wami Walne Zgromadzenie dla dobra wszystkich, a w szczególności członków Spółdzielni, dla których wszyscy pracujemy. To coś znacznie więcej niż obowiązek świadczenia pracy wynikający z kodeksu pracy. W związku z tym, proszę byście nie zważali Państwo na bezprawne polecenia byłego pracodawcy i niezwłocznie podjęli pracę.

 

Podziel się: These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Google Bookmarks
 • Twitter
 • Wykop
 • Facebook
 • Ask
 • email
 • MySpace

Niemożliwe, stało się MOŻLIWE !!!

3
Roman Głuszak
2014.07.19

Niemożliwe, stało się możliwe – tak w skrócie można spuentować to, czego dokonali członkowie Spółdzielni Kozanów IV na ostatnim walnym zgromadzeniu , a mianowicie nie udzielili absolutorium, a następnie odwołali wszystkich członków zarządu pod przewodnictwem pana R. Kucharskiego oraz odwołali siedmiu członków RN.

O ile samo odwołanie stało się faktem już w dniu 11 lipca ok. godziny 130 (piątek) tj. zaraz po zakończeniu ostatniej części walnego zgromadzenia, o tyle przyswojenie tego faktu przez byłych członków zarządu w osobach pani J. Leońskiej i panów R. Kucharskiego i R. Steca było ponad ich zdolności pojmowania. Nie mogąc się z tym pogodzić, podejmują w dniu 15 bm. desperacką próbę obrony i nie wpuszczają do siedziby Spółdzielni nowego powołanego zarządu, który został wybrany dzień wcześniej (14 bm.) przez Radę Nadzorczą. Takie postępowanie uzasadniają tym, że dopiero Kolegium, które podsumuje wyniki wszystkich części WZ będzie dla nich wiążące. Mało tego, biura przy Płuckiej i Kolistej zostały zamknięte na 3 dni (15 do 17 bm.), a dla ochrony (nie wiedzieć przed kim i przed czym) ściągnięto liczne posiłki z firmy ochroniarskiej „MAR – OLD”. W końcu Kolegium (z 16/17 bm.) definitywnie potwierdziło, że zarząd w osobach pani J. Leońskiej i panów R. Kucharskiego i R. Steca został odwołany, a zatem można było przypuszczać, że nie ma żadnych przeszkód do przejęcia obowiązków przez nowo powołany zarząd. Nic bardziej mylnego, bo drzwi do Spółdzielni w piątek (18 bm.) są dalej zamknięte. Jednak po interwencji Policji nowo powołany zarząd został wpuszczony. Rozpoczynają się rozmowy, które kończą się nikogo nie satysfakcjonującym porozumieniem polegającym na tym, że do czasu rejestracji w KRS nowo powołanego zarządu, będą urzędowały oba zarządy. I tak zapewne by było od 21 bm., gdyby nie osoba pana Kucharskiego i jego świty, która po przemyśleniach sobotnio – niedzielnych wspierana przez największego MAGA nauk prawniczych z kancelarii LOGOS doszli do wniosku, że nie zamierzają przestrzegać żadnych porozumień, a tym bardziej „wpuszczać na swój folwark jakieś przybłędy”. Zatem ponownie zamknięte zostały biura i wprowadzono ochronę. Oto oblicze ludzi, którzy depczą wszystko i wszystkich dla mamony, a prawo mają za nic. Od siebie dodam – wszystko do czasu.

Ponieważ te wydarzenia stały się ostatnio bardzo medialne i zdominowały pozostałe, z pola widzenia umknęły nam inne bardzo istotne fakty, które miały miejsce na walnym zgromadzeniu i bezpośrednio po nim, a mianowicie:

 • Odwołano również siedmiu członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji (tj. tych radnych, którzy zamiast stać na straży interesów członków spółdzielni i kontrolować zarząd, szkodzili nam w ten sposób, że realizowali polecenia członków zarządu),

Ponadto podjęto szereg uchwał przywracających prawa przysługujące członkom spółdzielni przewidziane w ustawie Prawo spółdzielcze, a mianowicie:

 • Walne zgromadzenie będzie jedno dla wszystkich członków spółdzielni i odbywać się będzie zawsze w sobotę,
 • Przyjęto nowy Regulamin Pracy Rady Nadzorczej, kompatybilny ze Statutem i gwarantujący jej autonomiczną i niczym nieskrępowaną pracę,
 • Członek Spółdzielni będzie mógł uczestniczyć w walnym zgromadzeniu przez swego pełnomocnika (ustawa Prawo spółdzielcze od dawna to gwarantuje członkom spółdzielni, lecz nasz Statut tego nie dopuszczał),
 • Uściślono kryteria, które muszą spełniać członkowie spółdzielni kandydujący do Rady Nadzorczej (kryteria te obowiązywać będą już w wyborach uzupełniających które odbędą się na najbliższym WZ, pod warunkiem, że do tego czasu zostaną zarejestrowane przez Sąd)

Wszystkie te uchwały wymagały dla ich podjęcia kwalifikowanej większości 2/3 głosów, co nie było takie proste, a jednak za sprawą tak licznie przybyłych i wytrwałych członków spółdzielni uczestniczących w walnym zgromadzeniu zostały podjęte. Również inne uchwały dotyczące:

 • najwyższej sumy zobowiązań jakie Spółdzielnia może zaciągać,
 • wstrzymania remontu balkonów,
 • opracowania programu naprawczego,
 • rozliczania rzeczowo – finansowego funduszu remontowego,
 • rozliczania energii cieplnej zużywanej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzewania wody w roku obrachunkowym,

mają olbrzymie znaczenie dla przejrzystości i stabilizacji finansów naszej Spółdzielni.

Na zakończenie pragnę również wspomnieć, że zgodnie z wolą członków obecnych na WZ podjęte zostały uchwały bardzo istotne dla Stowarzyszenia, a mianowicie:

 • o udostępnieniu lokalu na siedzibę dla Stowarzyszenia,
 • o udostępnieniu powierzchni ogłoszeniowej na tablicach ogłoszeń dla Stowarzyszenia.

Przy tej okazji pragnę raz jeszcze serdecznie podziękować obecnym na walnym zgromadzeniu za wytrwałość i liczne przybycie. Myślę, że dla takich niecodziennych doznań jakich byliśmy świadkami na ostatni walnym, wartych było tego trudu.

Dzisiaj z perspektywy czasu można powiedzieć, że założony plan została zrealizowany z nawiązką, bo aż 100% uchwał zgłoszonych przez Stowarzyszenie zostało przyjętych przez walne zgromadzenie. Jest to bez wątpienia dowodem na to, że członkowie Spółdzielni dali wiarę temu, co przekazywaliśmy im w swoich ulotkach, a nie demagogicznym opowieściom pana Kucharskiego.

Pragnę jednak Wszystkich przestrzec przed popadaniem w jakąś euforię, że po zmianie zarządu wszystko się zmieni jak za dotknięciem przysłowiowej czarodziejskiej różdżki.

Zachęcam już teraz na kolejne bardzo ważne walne zgromadzenie, które musi się odbyć zgodnie z naszą wolą do 15 września br. Na tym WZ odbędą się wybory uzupełniające do RN (7 członków) oraz przyjęty zostanie program naprawczy dla Spółdzielni. Zapewniam, że tym razem nie będzie to taki maraton jak na ostatnim WZ.

 

Podziel się: These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Google Bookmarks
 • Twitter
 • Wykop
 • Facebook
 • Ask
 • email
 • MySpace