<< >>

Niemożliwe, stało się MOŻLIWE !!!

3

Roman Głuszak 2014.07.19 Niemożliwe, stało się możliwe – tak w skrócie można spuentować to, czego dokonali członkowie Spółdzielni Kozanów IV na ostatnim walnym zgromadzeniu ,

Podziel się: These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Google Bookmarks
 • Twitter
 • Wykop
 • Facebook
 • Ask
 • email
 • MySpace

Kolista – przykładem Spółdzielcy !

Roman Głuszak 2014.07.09. Wszystkim członkom Spółdzielni z ul. Kolista 2 – 4, 6 – 8, 9 – 11 i 22 – 24 obecnym na VIII

Podziel się: These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Google Bookmarks
 • Twitter
 • Wykop
 • Facebook
 • Ask
 • email
 • MySpace

Kto wrzucił anonimową ulotkę do skrzynek mieszkańców SMLW Kozanów 4?

ulotka_anonim

Roman Głuszak 07.07.2014 Od jakiegoś czasu w naszych skrzynkach pocztowych pojawiają się anonimowe ulotki. Najpierw Pałucka, później Kozanowska, a ostatnio pojawiły się w skrzynkach dla

Podziel się: These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Google Bookmarks
 • Twitter
 • Wykop
 • Facebook
 • Ask
 • email
 • MySpace

Co boli członków Spółdzielni SMLW Kozanów IV?

Dlaczego ludzie czują się oszukiwani? Odpowiedź na te pytania może stanowić treść artykułów, które promujemy poniżej.   Podziel się: These icons link to social bookmarking

Podziel się: These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Google Bookmarks
 • Twitter
 • Wykop
 • Facebook
 • Ask
 • email
 • MySpace

Lustracja Rady Nadzorczej zakończona – Protokół TAJNY !!!

Roman Głuszak 2014.06.10.   Członkowie Spółdzielni, W dniu wczorajszym stałem się mimo woli świadkiem niezwykłej arogancji i cynizmu ze strony Prezesa Zarządu pana R. Kucharskiego,

Podziel się: These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Google Bookmarks
 • Twitter
 • Wykop
 • Facebook
 • Ask
 • email
 • MySpace

Niemożliwe, stało się MOŻLIWE !!!

3
Roman Głuszak
2014.07.19

Niemożliwe, stało się możliwe – tak w skrócie można spuentować to, czego dokonali członkowie Spółdzielni Kozanów IV na ostatnim walnym zgromadzeniu , a mianowicie nie udzielili absolutorium, a następnie odwołali wszystkich członków zarządu pod przewodnictwem pana R. Kucharskiego oraz odwołali siedmiu członków RN.

O ile samo odwołanie stało się faktem już w dniu 11 lipca ok. godziny 130 (piątek) tj. zaraz po zakończeniu ostatniej części walnego zgromadzenia, o tyle przyswojenie tego faktu przez byłych członków zarządu w osobach pani J. Leońskiej i panów R. Kucharskiego i R. Steca było ponad ich zdolności pojmowania. Nie mogąc się z tym pogodzić, podejmują w dniu 15 bm. desperacką próbę obrony i nie wpuszczają do siedziby Spółdzielni nowego powołanego zarządu, który został wybrany dzień wcześniej (14 bm.) przez Radę Nadzorczą. Takie postępowanie uzasadniają tym, że dopiero Kolegium, które podsumuje wyniki wszystkich części WZ będzie dla nich wiążące. Mało tego, biura przy Płuckiej i Kolistej zostały zamknięte na 3 dni (15 do 17 bm.), a dla ochrony (nie wiedzieć przed kim i przed czym) ściągnięto liczne posiłki z firmy ochroniarskiej „MAR – OLD”. W końcu Kolegium (z 16/17 bm.) definitywnie potwierdziło, że zarząd w osobach pani J. Leońskiej i panów R. Kucharskiego i R. Steca został odwołany, a zatem można było przypuszczać, że nie ma żadnych przeszkód do przejęcia obowiązków przez nowo powołany zarząd. Nic bardziej mylnego, bo drzwi do Spółdzielni w piątek (18 bm.) są dalej zamknięte. Jednak po interwencji Policji nowo powołany zarząd został wpuszczony. Rozpoczynają się rozmowy, które kończą się nikogo nie satysfakcjonującym porozumieniem polegającym na tym, że do czasu rejestracji w KRS nowo powołanego zarządu, będą urzędowały oba zarządy. I tak zapewne by było od 21 bm., gdyby nie osoba pana Kucharskiego i jego świty, która po przemyśleniach sobotnio – niedzielnych wspierana przez największego MAGA nauk prawniczych z kancelarii LOGOS doszli do wniosku, że nie zamierzają przestrzegać żadnych porozumień, a tym bardziej „wpuszczać na swój folwark jakieś przybłędy”. Zatem ponownie zamknięte zostały biura i wprowadzono ochronę. Oto oblicze ludzi, którzy depczą wszystko i wszystkich dla mamony, a prawo mają za nic. Od siebie dodam – wszystko do czasu.

Ponieważ te wydarzenia stały się ostatnio bardzo medialne i zdominowały pozostałe, z pola widzenia umknęły nam inne bardzo istotne fakty, które miały miejsce na walnym zgromadzeniu i bezpośrednio po nim, a mianowicie:

 • Odwołano również siedmiu członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji (tj. tych radnych, którzy zamiast stać na straży interesów członków spółdzielni i kontrolować zarząd, szkodzili nam w ten sposób, że realizowali polecenia członków zarządu),

Ponadto podjęto szereg uchwał przywracających prawa przysługujące członkom spółdzielni przewidziane w ustawie Prawo spółdzielcze, a mianowicie:

 • Walne zgromadzenie będzie jedno dla wszystkich członków spółdzielni i odbywać się będzie zawsze w sobotę,
 • Przyjęto nowy Regulamin Pracy Rady Nadzorczej, kompatybilny ze Statutem i gwarantujący jej autonomiczną i niczym nieskrępowaną pracę,
 • Członek Spółdzielni będzie mógł uczestniczyć w walnym zgromadzeniu przez swego pełnomocnika (ustawa Prawo spółdzielcze od dawna to gwarantuje członkom spółdzielni, lecz nasz Statut tego nie dopuszczał),
 • Uściślono kryteria, które muszą spełniać członkowie spółdzielni kandydujący do Rady Nadzorczej (kryteria te obowiązywać będą już w wyborach uzupełniających które odbędą się na najbliższym WZ, pod warunkiem, że do tego czasu zostaną zarejestrowane przez Sąd)

Wszystkie te uchwały wymagały dla ich podjęcia kwalifikowanej większości 2/3 głosów, co nie było takie proste, a jednak za sprawą tak licznie przybyłych i wytrwałych członków spółdzielni uczestniczących w walnym zgromadzeniu zostały podjęte. Również inne uchwały dotyczące:

 • najwyższej sumy zobowiązań jakie Spółdzielnia może zaciągać,
 • wstrzymania remontu balkonów,
 • opracowania programu naprawczego,
 • rozliczania rzeczowo – finansowego funduszu remontowego,
 • rozliczania energii cieplnej zużywanej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzewania wody w roku obrachunkowym,

mają olbrzymie znaczenie dla przejrzystości i stabilizacji finansów naszej Spółdzielni.

Na zakończenie pragnę również wspomnieć, że zgodnie z wolą członków obecnych na WZ podjęte zostały uchwały bardzo istotne dla Stowarzyszenia, a mianowicie:

 • o udostępnieniu lokalu na siedzibę dla Stowarzyszenia,
 • o udostępnieniu powierzchni ogłoszeniowej na tablicach ogłoszeń dla Stowarzyszenia.

Przy tej okazji pragnę raz jeszcze serdecznie podziękować obecnym na walnym zgromadzeniu za wytrwałość i liczne przybycie. Myślę, że dla takich niecodziennych doznań jakich byliśmy świadkami na ostatni walnym, wartych było tego trudu.

Dzisiaj z perspektywy czasu można powiedzieć, że założony plan została zrealizowany z nawiązką, bo aż 100% uchwał zgłoszonych przez Stowarzyszenie zostało przyjętych przez walne zgromadzenie. Jest to bez wątpienia dowodem na to, że członkowie Spółdzielni dali wiarę temu, co przekazywaliśmy im w swoich ulotkach, a nie demagogicznym opowieściom pana Kucharskiego.

Pragnę jednak Wszystkich przestrzec przed popadaniem w jakąś euforię, że po zmianie zarządu wszystko się zmieni jak za dotknięciem przysłowiowej czarodziejskiej różdżki.

Zachęcam już teraz na kolejne bardzo ważne walne zgromadzenie, które musi się odbyć zgodnie z naszą wolą do 15 września br. Na tym WZ odbędą się wybory uzupełniające do RN (7 członków) oraz przyjęty zostanie program naprawczy dla Spółdzielni. Zapewniam, że tym razem nie będzie to taki maraton jak na ostatnim WZ.

 

Podziel się: These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Google Bookmarks
 • Twitter
 • Wykop
 • Facebook
 • Ask
 • email
 • MySpace

Kolista – przykładem Spółdzielcy !

Roman Głuszak
2014.07.09.

Wszystkim członkom Spółdzielni z ul. Kolista 2 – 4, 6 – 8, 9 – 11 i 22 – 24 obecnym na VIII części walnego zgromadzenia należą się szczególe podziękowania za tak liczny udział we wczorajszym zgromadzeniu. Uprawnionych do udziału w tej części walnego zgromadzenia było 276 członków Spółdzielni,
a obecnych (wydanych mandatów) 91 członków, tj. 33% !!!. Czegoś podobnego w 13-letniej historii naszej Spółdzielni jeszcze nie było.

Swoją obecnością daliście Państwo przykład jak powinien postępować PRAWDZIWY SPÓŁDZIELCA, bo bycie NIM to nie tylko wniesienie stosownych opłat – wpisowego i udziałów, ale aktywne uczestniczenie w życiu spółdzielni,
a w szczególności w walnym zgromadzeniu. Obecność na nim winna być powinnością każdego członka spółdzielni, a nie tylko jego prawem (często martwym). Jest to również dowodem wielkiej odpowiedzialności za losy naszej Spółdzielni wyrażone w formie podejmowanych uchwał w celu naprawy bardzo trudnej sytuacji finansowej.

Mam nadzieję, że nie jest to epizod, a trwały trend w umacnianiu demokracji wewnątrzspółdzielczej.

Przy tej okazji dziękuję również pozostałym członkom Spółdzielni za aktywny udział na wolnych zgromadzeniach – części I do VII. Frekwencja w tych częściach WZ wahała się w przedziale od 16 do 23%, co w porównaniu do innych spółdzielni np. „Cichy Kącik”, gdzie na 11.063 uprawnionych, obecnych było 291 członków (źródło „gazeta południowa” nr 6 z 2014 roku str. 6) należy uznać za wynik zadawalający.

Podziel się: These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Google Bookmarks
 • Twitter
 • Wykop
 • Facebook
 • Ask
 • email
 • MySpace

Kto wrzucił anonimową ulotkę do skrzynek mieszkańców SMLW Kozanów 4?

ulotka_anonim
Roman Głuszak
07.07.2014

Od jakiegoś czasu w naszych skrzynkach pocztowych pojawiają się anonimowe ulotki. Najpierw Pałucka, później Kozanowska, a ostatnio pojawiły się w skrzynkach dla mieszkańców z ul. Kolistej.

Zarówno dystrybutor jak i autor tych ulotek w formie pytajników pozostaje anonimowy. To sprawia, że nieznane są jego intencje, choć wiele pytań wskazuje na zatroskanie losami naszej Spółdzielni, czy jednak jest tak na pewno?. Postaramy się zatem odpowiedzieć na pytania postawione w ulotce. Samą ulotkę publikujemy również na naszej stronie. Zapraszamy do lektury, bo to ważne pytania. Pod ulotką publikujemy odpowiedzi.

ulotka_anonim

Dwa ostatnie zdania z tej ulotki są jednak zastanawiające. „Nie daj się wkręcić, pomyśl zanim popełnisz błąd”, oraz „czy damy się nabrać jak ludzie, którzy włożyli swoje pieniądze w Amber Gold?”. Czy te zdania to sugestia, aby głosować na obecny Zarząd?

 

Pytanie: jacy ludzie pchają się do władzy, jeżeli spółdzielnia jest zadłużona?

Odpowiedź: nikt nie pcha się do władzy. Aby powołać nowy zarząd najpierw musi zostać odwołany obecny Zarząd, a o tym czy tak się stanie zdecydują w głosowaniu sami członkowie Spółdzielni. Oni także też decydują o odwołaniu i wyborze Rady Nadzorczej..

Pytanie: kto chce przejąć ten dług i za czyje pieniądze chce go spłacić?

Odpowiedź: dług jest długiem i obciąża każdego członka Spółdzielni, a sprawcami tego zadłużenia są obecni członkowie Zarządu. Niezależnie kto będzie zarządzał dług należy spłacić. Aby nie dopuścić do dalszego zadłużania Spółdzielni przez obecny Zarząd podejmujemy szereg działań w formie projektów uchwał, które są głosowane na trwającym obecnie WZ, zmierzających do wyeliminowania samowoli i zakazu kolejnych inwestycji oraz kosztownych remontów. W obecnej sytuacji nas na to nie stać, co potwierdzili lustratorzy.

Pytanie: za jakie pieniądze chce wyremontować całe osiedle? (Może za kredyt w banku?) Czy wtedy nasze osiedle nie będzie zadłużone?

Odpowiedź: remonty finansowane się z funduszu remontowego. Fundusz ten tworzą wszyscy członkowie spółdzielni z opłat wnoszonych co miesiąc. Jako płatnicy tego funduszu, mamy prawo być jego beneficjentami i decydować o tym na co te środki będą przeznaczone, a nie jak dotychczas biernie przyglądać się jak są trwonione. Zaciąganie kredytów to domena i specjalność obecnego Zarządu. Zapewniamy również, że przez najbliższy okres czasu żaden bank nie udzieli Spółdzielni kredytu przy tak beznadziejnym standingu.

Pytanie: a może jak będziemy mieć mniejsze czynsze da się to zrobić?

Odpowiedź:w kontekście pytania poprzedniego i odpowiedzi na to pytanie, czy czynsze będą mniejsze, czy większe, to nie ma to wpływu na wyremontowanie całego osiedla. Wysokość czynszów trzeba przeanalizować pod kontem wszystkich wydatków spółdzielni. Spłacanie długu jest czynnikiem zwiększającym normalne wydatki spółdzielni. Za powstanie długu są odpowiedzialne konkretne osoby! Jeżeli czynsz wzrośnie ze względu na długi spółdzielni będzie to krzywda dla płacących czynsz. W porządku byłoby natomiast, gdyby Ci, którzy spowodowali zadłużenie zapłacili długi z własnej kieszeni. Wtedy zaistniałaby realna szansa na obniżenie czynszu.

Pytanie: czy ci, którzy chcą rządzić naszą spółdzielnią będą to robić za darmo?

Odpowiedź: zarządca zostanie wyłoniony w drodze otwartego konkursu, a nie jak to sugeruje autor ulotki „ci, którzy chcą rządzić”. Zarządzanie jest praca za którą zgodnie z kodeksem pracy należy się wynagrodzenie, z zatem nie za darmo. Jedno jest wszak pewne, że będą to robić za znacznie niższe wynagrodzenie niż to które ma obecny zarząd, a ich wynagrodzenie będzie jawne.

Pytanie: czy remont balkonów ma być prowizoryczny tylko po to, aby było tanio?

Odpowiedź: niewątpliwie remont balkonów jest poważnym (w wymiarze finansowym) przedsięwzięciem i musi być starannie przygotowane. Jednak to co sugeruje autor ulotki wcale nie oznacza, że to ma być jakaś prowizorka, bo chcemy aby było tanio. Cena wynika z zakresu robót który należy wykonać, a ten został określony w ekspertyzie opracowanej przez rzeczoznawców z Politechniki. Dlaczego zaś Spółdzielnia forsuje znacznie szerszy zakres robót, a zatem i kosztowniejszy pozostaje tajemnicą poliszynela. Dlatego też członkowie spółdzielni wnieśli do walnego zgromadzenia projekt uchwały wstrzymujący remont balkonów do czasy spełnienia określonych warunków, ponieważ nie mają ochoty finansować bezsensownych pomysłów Zarządu.
Jak powszechnie wiadomo (
http://kozanow.com.pl/2014/05/19/prezes-hipnotyzer-przebieg-spotkania-w-sprawie-remontu-balkonow/) koszt remontu jednego balkonu ma się kształtować miedzy 8.500 a 10.000 zł. Dlaczego nie można taniej? Na pewno taniej w tym przypadku nie oznacza, że prowizorycznie!

Pytanie: czy każdy w swoim gospodarstwie domowym remontuje od razu wszystko, czy to na co go stać.

Odpowiedź: zapewniam autora ulotki, że każdy członek spółdzielni zachowuje się na pewno bardziej odpowiedzialnie od Zarządu, który jest zobowiązany do oszczędnego i racjonalnego gospodarowania powierzonymi środkami. Niestety w działaniu tego zarządu brak cech zasadności i racjonalności w wydatkowaniu naszych środków, czego dowodem są: Pałucka 42, balkony itp.

Pytanie: czy chcemy, aby nas spotkało to co Kozanów I (2 – prezesów – 2 konta )?

Odpowiedź: nikt nigdy nie chce takie sytuacji. To jest skutek odwołania zarządu. Prawdą jest to, że żaden dobry zarząd nie będzie nigdy odwoływany, tak jak to miało miejsce w spółdzielni Energetyk. Jeżeli ktoś jest zainteresowany przeszłością to może poczytać te artykuły
(
https://groups.google.com/forum/#!topic/pl.regionalne.wroclaw/QcmEa0HZGHs) (http://wroclaw.naszemiasto.pl/archiwum/ciag-dalszy-zamieszania-w-sm-energetyk,391688,t,id.html), oraz wiele innych, które nie zostały tu przytoczone.

Pytanie: czy sześć mieszkań na Pałuckiej 42, to dług czy zamrożone pieniądze, które można odzyskać? Zastanówmy się, o co w tym chodzi?

Odpowiedź: autorowi tego pytania odpowiemy pytaniem: czy ma ochotę zamrozić 4.000.000 złotych na dwa lata a może i dłużej?- jeżeli tak, gorąco zapraszamy. Więcej w tej sprawie można znaleźć w protokole z lustracji częściowej na zakończenie inwestycji, liście polustracyjnym oraz protokołu z posiedzeń Rady Nadzorczej. Tutaj część informacji: http://kozanow.com.pl/2014/04/08/newsy-z-rn/

Pytanie: Skoro mamy takie zadłużenie w CO, to skąd wzięły się zwroty?

Odpowiedź: bo taki jest wymóg ustawowy. Spółdzielnia ma obowiązek rozliczać się z członkiem spółdzielni za dostarczane media (co, cw, gaz ntd.) tzn. wszystkie nadpłaty należy zwrócić członkom spółdzielni, a niedoborami (jeżeli takie wystąpią) obciążyć członków spółdzielni. Zaś u nas nagminna była praktyka, że z opłat wnoszonych na pokrycie centralnego ogrzewania regulowano inne zobowiązania.

Pytanie: czy nowy lepszy prezes na pewno będzie lepszy?

Odpowiedź: czas pokaże, ale na pewno nie gorszy.

Pytanie: czy damy się nabrać jak ludzie, którzy włożyli swoje pieniądze w Amber Gold?

Odpowiedź: nie ma takiej możliwości. 20 września 2012 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ ogłosił upadłość likwidacyjną spółki Amber Gold Sp. Z o. o. Po przeanalizowaniu raportu Komitet Stabilności Finansowej odkrył, że spółka wyłudziła pieniądze od ponad 11 tys. osób.

Charakter działalności SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ KOZANÓW IV jest inny niż spółki Abmer Gold. SMLW Kozanów IV to nie jest para bank. Niezależnie czy Zarząd spółdzielni dobrze sprawuje swoje rządy, czy nie członkowie nie zyskują nic na tym, że płacą Spółdzielni, bo nie mają podpisanej ze spółdzielnią umowy polegającej na inwestowaniu środków wpłacającego i oddawania wpłacającemu części z zysków. Czy spółdzielni dobrze się wiedzie, czy źle zwykły mieszkaniec nie zarabia. Ale jeżeli spółdzielnia jest źle zarządzana mieszkaniec, członek spółdzielni traci swoje pieniądze na rzecz zarobku innych osób.

Mając wpływ na decyzje Zarządu członkowie nie mogą pozwolić na to, aby były podejmowane złe decyzje wobec spółdzielni. SMLW Kozanów 4 to przede wszystkim członkowie spółdzielni.

Podziel się: These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Google Bookmarks
 • Twitter
 • Wykop
 • Facebook
 • Ask
 • email
 • MySpace

Co boli członków Spółdzielni SMLW Kozanów IV?

Dlaczego ludzie czują się oszukiwani? Odpowiedź na te pytania może stanowić treść artykułów, które promujemy poniżej.

Co boli Członków SMLW Kozanów 4?


Zapiski z protokołów posiedzeń Rady NadzorczejJak głosują Radni?

Co boli Członków SMLW Kozanów 4?

Prawda o sytuacji spółdzielni.

Co wykazała lustracja?
Co boli Członków SMLW Kozanów 4?

Współpraca ze spółdzielnią.


Jest współpraca? Czy jej brak?
Co boli Członków SMLW Kozanów 4?

Sprawa balkonów wciąż aktualna


Czy spółdzielnia odpowiada na pisma?
Co boli Członków SMLW Kozanów 4?

Najważnieszje pytania w sprawie balkonówCzy jest odpowiedź na ważne pytania?

Promowane artykuły. Dlaczego członkowie spółdzielni SMLW Kozanów IV we Wrocławiu czują się oszukani?

 

Podziel się: These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Google Bookmarks
 • Twitter
 • Wykop
 • Facebook
 • Ask
 • email
 • MySpace